ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

وقتی گوگل برایتان شعر می سراید

گوگل

“گلهای رز قرمز هستند و بنفشه ها، بنفش رنگ و تنها با یک کلمه، گوگل برای شما شعر می گوید.» به همین سادگی. غول تکنولوژی دنیا با بهره گیری از هوش مصنوعی و یک عکس، می تواند برای شما شعر بسراید.

نحوه سرودن شعر به چه ترتیب است؟

کافی است که یک عکس از خودتان را به گوگل ارائه کرده و یک کلمه انتخاب کنید تا گوگل شعری مخصوص به شما را برایتان بسراید. این تجربه را می توانید از طریق “poemportraits” محقق کنید؛ گوگل تنها از شما یک کلمه و یک عکس سلفی می خواهد.

بعد از آن هوش مصنوعی این کلمه را تبدیل به شعر کرده و این شعر به لطف الگوریتمی که به حدود بیست میلیون کلمه ادبی قرن نوزدهم دسترسی دارد، سروده می شود. زمانی که سرودن شعر به پایان رسید، عکسی که از شما گرفته شده، در صفحه ظاهر می شود و این بیت شعر زیر تصویر شما پدیدار می گردد.

از شعرهای حیرت آور تا جملات بی معنی

این پروژه توسط هنرمندی به نام اس دِولین همراه با Google Arts Culture Lab و راس گادوین ایجاد شده است. دِولین دراین باره گفته:« این برنامه کمی مثل متون پیش بینی شده کار می کند. جملات موجود را کپی برداری نمی کند؛ بلکه از داده های خودش برای ایجاد شعری پیچیده تر استفاده می کند. در نتیجه این الگوریتم، جملاتی خاص به سبک ادبیات قرن نوزدهم را به شما ارائه می دهد.» البته این ایده ممکن است نتایجی حیرت آور وتکان دهنده داشته باشد و گاهی هم جملاتی بی معنا و مفهوم را ارائه می دهد.

بدین ترتیب و به سان بسیاری از برنامه هایی که با بهره گیری از هوش مصنوعی، جمله سازی می کنند، ممکن است نتایج حیرت آوری را به همراه داشته باشد؛ مثلا اندگجت، کلمه «تکنولوژی» را انتخاب کرده بود و گوگل این عبارت را تحویل داد:« تکنولوژیی کسانی که زندگی ما را نقاشی کردند، اولین ماه برروی موج ها بود.» اگر می خواهید از این برنامه استفاده کرده و با هوش مصنوعی یک بیت شاعرانه مخصوص به خود را تحویل بگیرید، به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://artsexperiments.withgoogle.com/poemportraits?_ga=2.33161846.992826029.1556786810-799000725.1554196893

البته گوگل تنها یک عبارت کوتاه ادبی را به شما هدیه می دهد و این به نوعی توانایی یادگیری اتوماتیک و استفاده از هوش مصنوعی دردنیای فعلی را به ما نشان می دهد. کاربرد تکنولوژی در زندگی ما روز به روز بیشتر می شود و پای تکنولوژی از مطالعات آب و هوایی، خودروهای اتوماتیک و … به شعر و شاعری هم کشیده شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *