۲۷/۰۷/۱۳۹۸

دسته: دیجیتال

تکنولوژی DNA AMP ساخت Brooks

  • توسط محمد باقر دولابی
  • ۰۸/۰۶/۱۳۹۸
  • 0
ورزشکاران همیشه به دنبال تجهیزات مناسب و خوب برای دریافت نتیجه ی حداکثری از ورزشی که می کنند هستند. یکی از رشته های مادر در ورزش، رشته ی دو میدانی است که مهم ترین وسیله در این ورزش کفش است. متخصصین در زمینه ی توسعه ی کفش های ورزشی، سالیان زیادی است که به دنبال […]

استفاده ی انسانی و اخلاقی از تکنولوژی

  • توسط محمد باقر دولابی
  • ۰۱/۰۶/۱۳۹۸
  • 0
تکنولوژی اساسا بر روی هر بعدی از زندگی کل ما تاثیر گذار است و این قدرت را دارد تا ما را به هم نزدیک تر سازد و یا از سوی دیگر، ما را از هم دور تر کند. صنعت ما با یک مشکل بسیار بزرگ مواجه است و ما باور داریم که صنعت تکنولوژی وظیفه […]

اخبار