سبک مقابله با فشار در زندگی (قسمت سوم)

در ادامه مطالب مرتبط به سبک های مقابله به مقابله های مذهبی و معنوی در این خصوص می پردازیم:

مقابله های مذهبی معنوی

با وصف دو نوع سبک مقابله فوق الذکر با فشار، هرچند مقابله های معنوی-مذهبی که نوعی از مقابله های هیجان مدار سالم محسوب می شوند، اما طبق تحقیقات موجود این نوع مقابله یکی از سالمترین و مؤثرترین روش های مقابله با فشار محسوب می شود. بر این اساس بهتر است مقابله های مذهبی – معنوی، را یک دسته متمایز به حساب آوریم زیرا علاوه بر تأکید منابع مذهبی، مطالعات و تحقیقات نیز نشان داده است که دین و معنویت را باید منبع بسیار ارزشمندی برای کسب آرامش محسوب نمود.

مقابله های مذهبی – معنوی، به صورت های مختلفی به انسان ها کمک می کنند تا بتوانند زندگی سالم تر، شادتر و با معناتری داشته باشند. شواهد موجود از نتایج مطالعات نشان داده است که این نوع از مقابله به پیامدهای ذیل منجر می شود:

  • به تجربه های سخت ودشوار زندگی معنی مثبت می دهند؛
  • به حفظ و بقای آرامش انسان کمک می کنند؛
  • منجربه خوش بینی ومثبت بینی می شوند؛
  • مانع از پریشانی انسان می شوند؛
  • نوعی پیوند وارتباط بین دنیای مادی ودنیای غیرمادی ایجادمی کنند؛
  • باعث امید وامیدواری می شوند؛

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا