احراز هویت با کارت ملی هوشمند

راهکار احراز هویت بیومتریک بر اساس کارت ملی هوشمند برای اجرایی‌شدن در شعب بانکی طراحی و تولید شد.