مراجعه حضوری کارگزاران مخابراتی جهت ثبت اطلاعات صاحبان مشاغل در 118

به منظور تسهیل در ثبت اطلاعات صاحبان مشاغل، صنوف و شرکت ها در سامانه 118 کارگزاران مخابرات منطقه تهران به محل کسب و کار شهروندان اعزام می شوند. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، به منظور تسهیل در ثبت اطلاعات در سامانه 118، صاحبان مشاغل ، صنوف و شرکت ها در صورت تمایل می …

مراجعه حضوری کارگزاران مخابراتی جهت ثبت اطلاعات صاحبان مشاغل در 118 ادامه »