خود ارزیابی : پرسشنامه سنجش صبر

برای شناخت میزان صبرخود با سرعت پرسشنامه مورد نظر را دریافت و تکمیل نمایند. حتی المقدور نباید پرسشی را بدون جواب بگذارند و در صورت تردید آن پاسخی که به نظرشان نزدیکتر به شرایط آنها می باشد را انتخاب ودرج نمایند. پاسخها به صورت ۵ گزینهای ، همیشه، اغلب، معمولا، گاهی و به ندرت تنظیم شده است.

مقایس سنجش صبر

دستورالعمل: این مقیاس میزان صبر شما در برابر سختیها را می سنجد. پاسخ به هر عبارت به صورت ۵ گزینه ای است. خواهشمند است پاسخ خود را با نوشتن گزینه پاسخی که نشان دهنده ی وضعیت شماست درکنار هرجمله مشخص کنید؛

همیشه ، اغلب، معمولا ، به ندرت

-۱ زمانی که با مشکلی روبه رومی شوم با نماز خواندن از خدا کمک می گیرم.

-۲ من از گرفتارهای زندگی ام به دیگران شکایت می کنم.

-۳ دربرابرسختیها ی زندگی خیلی مقاومت می کنم.

-۴ وقتی با مشکلی مواجه می شوم، آن راتحمل می کنم تا سرانجام راه چاره ای برای ان پیدا کنم.

-۵ معتقدم هرسختی که از جانب دیگران به من میرسد،آزمایش از سوی خداست.

-۶ وقتی درزندگی چیزی را از دست می دهم بایاد اوری نعمتهای که دارم آن رنج را تحمل می کنم.

-۷ هنگام انجام دادن یک کارجدی ومهم بعضی کارهای لذت بخش وغیرضروری را کنار می گذارم.

-۸ هنگامی که که درراه رسیدن به هدفم، به سختی ومشکلی دچار می شوم هدفم را تغییرمی دهم.

-۹ درحوادث ناگوار و غیرمنتظره زودتر از اطرافیانم به خودم مسلط میشوم.

-۱۰ درسختیها وگرفتاریها دچاریاس ونومیدی میشوم.

-۱۱ وقتی تصمیم به شروع کاری میگیرم،ان قدر ادامه می دهم تاان کارراتمام کنم.

-۱۲ وقتی زمان رنج وسختی طولانی میشود بی تاب وبی قرار میشوم.

-۱۳ ایمان دارم که دل شکیبایی وتحمل سختیها،راحتی وگشایش است.

-۱۴ کارهای دشوار بیش از اینکه مرا نومید کنند وادارم می کنند که با حوصله به آنها غلبه کنم.

-۱۵ دربرابرناملایمات زندگی پرطاقتم، چون معتقدم موفقیت ثمره صبراست.

-۱۶ من باتحمل فشارهای زندگی به دنبال عاقبت خیری ام.

-۱۷ انتظار کشیدن درصف برایم دشوار است وکلافه ام می کند.

-۱۸ هنگام گرفتاری،به یاد انسانهای با استقامت می افتم.

-۱۹ بی حوصلگی وسستی فرصت پیشرفت را از من می گیرد.

-۲۰ وقتی فکرمی کنم که مشکلاتم می توانست سخت تر از اکنون باشد نیرو می گرفتم.

-۲۱ وقتی درکاری موفق نمی شوم از آن دلسرد میشوم.

-۲۲ درمقابل آزار واذیت همسایه ها تحملم را از دست می دهم.

-۲۳ برای موفقیت وخوشبختی ام تلاش زیادی می کنم.

-۲۴ من از هرچیزی خوشم بیاید آن را می خرم.__

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا