اخبار گفتگو

همراهی و یکدلی زنان در حوزه کسب و کار و هماهنگی و حمایت از یکدیگر در تغییر فرهنگ...

تا کنون بیش از ۸۰ کسب و کار فعال در زمینه تبادل رمزارزها آمادگی خود را برای خودتنظیم...

پیمایش به بالا
Search