تاثیر کیفیت وب سایت و رسانه های اجتماعی بر خرید آنلاین و وفاداری مشتریان

نتایج یک پژوهش نشان داده است که کیفیت خدمات و توصیه همتایان تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد در جهت نگرش مثبت به خرده فروشی آنلاین دارد.

 امروزه کسب و کارها به سوی الکترونیکی شدن می‌روند ولی در ایران باوجود رشد چشمگیر جهانی، فروش اینترنتی آمار ناچیزی دارد و افراد تمایل کمی به خرید از خرده فروشی‌های اینترنتی دارند. برهمین اساس باید تلاشی در جهت شناسایی عواملی که بر خرید اینترنتی و فروش اینترنتی تاثیر دارند انجام گیرد.

فاطمه سیار و مصطفی محمدی در مقاله‌ای با عنوان “تاثیر کیفیت وب سایت و رسانه های اجتماعی بر خرید آنلاین و وفاداری مشتریان” این موضوع را بررسی کرده‌ اند.

نویسندگان این مقاله برای بررسی‌های بیشتر موضوع، چند فرضیه مطرح کرده‌ اند. این فرضیه‌ها عبارتند از :

۱- کیفیت خدمات وب سایت تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد در جهت  نگرش مثبت به خرده فروشی آنلاین دارد.

۲- توصیه همتایان تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد در جهت  نگرش مثبت به خرده فروشی آنلاین دارد.

۳- خرید آنلاین از برخی فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد در جهت  نگرش مثبت به خرده فروشی آنلاین دارد.

۴- اعتماد در خرده فروشی آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش مثبت به خرده فروشی آنلاین دارد.

۵- اعتماد در خرده فروشی آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر قصد وفاداری مشتریان دارد.

۶- نگرش مثبت به خرده فروشی آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر قصد وفاداری مشتریان دارد.

 در این پژوهش آمده است:« جامعه آماری این تحقیق، مشتریان یکی از سایت‌های اصلی خرید اینترنتی هستند. از آنجا که جامعه آماری نامحدود است، تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر به دست می آید. این تحقیق از نظر هدف در گروه مطالعات کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها در زمره مطالعات توصیفی پیمایشی است.»

سیار می‌گوید:« نتایج نشان داد که کیفیت خدمات و توصیه همتایان و خرید آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد در جهت  نگرش مثبت به خرده فروشی آنلاین دارد. اعتماد در خرده فروشی آنلاین و نگرش مثبت بر قصد وفاداری مشتریان تاثیر دارد. فروشگاه های آنلاینی که با کیفیت وب سایت به شیوه ای محرمانه، عادلانه، صادقانه رفتار می‌کنند و از منافع مصرف‌کنندگان حمایت می‌کنند، موجب ایجاد نگرش مثبت در مصرف کنندگان می شوند.»

بنا بر آن چه در این مقاله آمده است:« فرضیه اول مبنی بر کیفیت خدمات وب سایت تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد در جهت  نگرش مثبت به خرده فروشی آنلاین دارد، به علت داشتن سطح معناداری کمتر از ۰.۰۵ مورد تایید است. فرضیه دوم نیز به علت داشتن سطح معناداری کمتر از ۰.۰۵ مورد تایید است.»

در این پژوهش آمده است:« یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه سوم مبنی بر خرید آنلاین از سایت‌های اصلی خرید اینترنتی تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد در جهت نگرش مثبت به خرده فروشی آنلاین دارد، به علت داشتن سطح معناداری کمتر از ۰.۰۵مورد تایید است، بر این اساس می‌توان گفت که فرضیه سوم مورد تایید است. برندهای خرده فروشی در بسیاری از کشورها سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند.»

براساس نتایج این پژوهش، فرضیه‌های چهارم، پنجم و ششم نیز مورد تایید هستند؛ یعنی اعتماد در خرده فروشی آنلاین به اعتماد مشتری و اعتقاد به اینکه تعهدات برآورده خواهد شد اشاره دارد. علاوه بر آن، دریافت محصولات در چارچوب زمانی مورد انتظار، دریافت دقیق همان محصول سفارش داده شده و هم چنین دریافت محصول در یک شرایط وعده داده شده بر سطح رضایت الکترونیکی مشتریان تأثیر می گذارد و موجب ایجاد نگرش مثبت و در نتیجه وفاداری مشتری می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا