اعلام فراخوان ثبت نام در نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده

 

فراخوان ثبت نام در نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده اعلام شد.

به گزارش سیار نیوز، نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده به منظور نکوداشت یاد و خاطره بانوی فقید “مهندس آزاده داننده”، رییس ادوار انجمن ملی زنان کارآفرین و سازمان نظام صنفی استان تهران برگزار می شود.

براساس این گزارش، انجمن زنان کارآفرین برآن شد تا با همراهی یاران هم دل، یادمان «جایزه نوآوری آزاده » را در حوزه های مورد علاقه و فعالیت های ارزشمند ایشان طراحی، و به شکل یک رویداد سالیانه برگزار کنیم. نام و یاد آزاده داننده با کوشش برای رشد و پیشرفت دختران ایران زمین و همگامی آنها با توسعه ی فناورانه دنیا گره خورده است.

در ادامه این فراخوان آمده است، لذا در امتداد تلاش های این بانوی فرهیخته، ارتقای جایگاه دختران و بانوان سرزمینمان در عرصه فناوری های نوین را سرلوحه ی کار قرار دادیم و نخستین برنامه ی این رویداد ملی را به فرآیند شناسایی، جذب، آموزش، منتورینگ و حمایت از توسعه ی کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات اختصاص دادیم که بنیان گذار یا مدیر آن از دختران و بانوان خلاق هستند و پس از طی این مراحل، برگزیدگان آنها، در روز رویداد نتیجه ی دستاوردهای خود از این برنامه را، به سرمایه گذاران ارایه خواهند کرد تا ضمن تقدیر و اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی ارزنده به تیم های برتر در دو گروه استارتاپ ها و شرکت های نوآور، فرصت مذاکره برای اخذ سرمایه نیز برای ایشان فراهم آید.

در اهداف اصلی فراخوان جایزه نوآوری آمده است، ترویج کارآفرینی در میان دختران و زنان سرزمین مان، معرفی هرچه بیشتر دختران استارتاپی فناور بهاکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی، خلق فرصت دسترسی و توسعه برای ایشان، و نشان دادن نقش موثر منتورهای باتجربه برای حرکت در مسیر درست است و امیدواریم این رویداد بستری باشد برای شناسایی و کمک به شکوفایی استارتاپ های شایسته حوزه فناوری، فرصتی باشد برای شبکه سازی و تبادل اندوخته ها و اندیشه های بانوان فعال در این زمینه و سکویی برای دستیابی عادلانه به منابع سرمایه ای مورد نیاز برای توسعه ی کسب وکار.

*نحوه داوری

در فراخوان ثبت نام در نخستین دوره جایزه فناوری اعلام شده که داوری در سه مرحله صورت می پذیرد. دو ‌مرحله ‌اول ‌داوری ‌توسط ‌منتورها ‌که ‌متشکل ‌از ‌از ‌متخصصان ‌مختلف ‌اکوسیستم ‌با ‌تخصصهای ‌کسب ‌وکار، ‌فنی،‌ گرافیست،‌توسعه‌بازار‌و‌حوزه های‌تخصصی‌متناسب‌با‌ایده ها‌هستند‌انجام‌می‌شود.

‌ابتدا‌طرح‌های‌دریافت‌شده‌بررسی‌و‌دو‌برابر‌ظرفیت‌مورد‌نظر،‌انتخاب‌می گردد.‌

سپس‌برای‌آمادگی‌تیم‌های‌منتخب‌به‌منظور‌ارایه‌مناسب‌در‌رویداد‌اصلی،‌جلسات‌آموزشی ‌برگزار ‌و ‌منتورینگ‌انجام ‌خواهد ‌شد ‌تا ‌تیمهای ‌شرکتکننده،  Pitch DecKخود ‌را ‌اصلاح  ‌و ‌با ‌ارایه‌ آزمایشی (آنالین)‌در‌دومین‌نوبت‌داوری‌مورد‌سنجش‌قرار‌گیرند‌و‌طرح های‌نهایی‌برای‌حضور‌در‌مسابقه‌اصلی‌انتخاب‌ شوند.

داوری‌مرحلهی‌نهایی‌توسط ‌سرمایه گذاران‌انجام ‌خواهد‌شد، ‌بدین‌ترتیب‌که ‌نمایندگان‌شرکتهای‌سرمایه گذار ‌در ‌روز‌ مراسم،‌ارزیابی‌نهایی‌را‌انجام‌ و‌تیم های‌برتر‌را‌در‌سه‌سطح‌و‌دو‌‌گروه‌مجزا،‌برای‌دریافت‌جایزه‌انتخاب‌خواهند‌کرد.

*معیارهای داوری  

نوآوری

شناخت‌یک‌مشکل‌واقعی

ارایه‌راهکار‌خالقانه‌مطابق‌نیاز‌بازار

تبیین‌ارزشهای‌مناسب‌

داشتن‌پتانسیل‌رشد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا